Welcome to the website from Auris-AB

AURIS, is a company based in Sweden, Järna, south of Stockholm.
All instruments we make under the name of Auris are designed by the owner and director Kjell Andersson. We also have people with learning disabilities, who work side by side in our production facilities. 95% of the production is exported all over the world. We do also make products or part of products which are under license of other companies.

Short history of Auris.

Auris – the word is Latin and means: ” belonging to the ear” – was founded 1978 by the carpenter and musician Kjell Andersson. 

The work started with a couple of very challenging projects. The music therapist Hans G. Klose asked for a Solo lyre, a 41 stringed instrument for professional use, it turned out so good that it soon were followed by a second order. This time a bow bass was built, a therapy cello for two players and the result was so encouraging and inspiring that it lead to continued manufacturing of musical instruments. 

Intensive studies to deepen the knowledge in acoustics and instrument building techniques were started. In co-operation with H.G Klose and the music teacher Per Ahlbom, Kjell Andersson at Auris developed a series of new models. 

Our instruments slowly became known and met a positive response among teachers, musicians and common people with a sense for good sound and design.

To keep up with the increasing demand, the production methods has been  modernised, though the touch of genuine craft man ship always comes in the first place at Auris.   

Today our product line covers all kinds of instruments, as well for schools therapy and family music as for professionals.

Along side with the devoted instrument work Auris has a social commitment. Since 1988 we make room for a group of handicapped young people, whom with the help of special adapted machines, in a meaningful way takes part in the production.  

Our aim:

 We make the glockenspiel so that they shall meet the need for true tone and beauty, that every person carries as an inner longing. Our intention is to inspire the player, wake the curiosity and lust for playful musical creativity. 

The process of making a new instrument model always starts with a careful examination of the basic natural phenomena related to it. We try to refine the most typical qualities of each instrument. By evoking and releasing the inherent sonorous potential of the material, the instrument will appear in its most simple and genuine beauty.
The exclusive choice of materials and the characteristic design is a result of our aim for perfection of sound as well as function. 

The  most significant and fundamental goal of Auris  is to achieve  harmony between what the ear hears, the hand feels and the eye sees. This is of out most importance, especially for a growing child. To have  true  acoustic  stimulation of the senses musically, will harmonise and strengthen the whole human being. According to the latest medical studies, this increases both creativity, intelligence and the capability of learning also theoretical subjects

A U R I S MUSICAL INSTRUMENTS – FOR GROWING PEOPLE

AURIS is Latin meaning "what belongs to the ear" and our goal is that the sound of the instrument through the ear shall arouse the curiosity for playful musical creation. We start from natural musical phenomena when a new instrument is developed. The exclusive choice of material and the characteristic beautiful shape is the result of our aim for perfection of sound as well as function. We want to evoke and release the inherent sonorous potential of the material we use. Our instruments show a true agreement with what the ear hears, the hand feels and the eye sees. This stimulates, harmonizes and and educates the whole human being.
Through continuous teamwork with music therapists and educators our supply of instruments has grown, developed and been adjusted to meet the demands of growing people. The AURIS assortment now include the three main groups; string-, wind- and percussion instruments.

 

På Auris bygger vi musikinstrument. Verksamheten är i mångt och mycket som en riktig verkstad, personerna med särskilda behov arbetar hos oss ofta sida vid sida med den ordinarie personalen, Allt som görs här är del av en riktig tillverkningsprocess. Helheten är relativt lätt att överskåda och insatserna är fördelade igenom hela produktionsflödet så att alla deltar i eller ser alla moment i tillverkningskedjan. Från planka till färdig packad leverans finns det arbetsuppgifter för vår handikappgrupp.
Så här gör vi

Vi har skapat en rad specialanpassade arbetsstationer och maskiner med mycket skiftande krav på den som utför uppgiften. Det viktiga är att var och en märker att det kommer an på en själv att utföra sin uppgift så att det man gör fungerar i helheten, att det man gör inte är likgiltigt, utan i högsta grad viktigt. Vår uppgift i vården är således att hitta de rätta individuella lösningarna så att alla deltagarna i största möjliga grad känner tillfredställelsen av att göra ett viktigt arbete på ett bra sätt. Att både andra personer produktionskedjan och produkterna är beroende av den egna insatsen. På så sätt utvecklas en genuin yrkesstolthet och självförtroende.

Det gäller att hitta de rätta uppgifterna åt var och en och finna fram hur man steg för steg och i mån av möjlighet kan öka svårighetsgraden i uppgifterna för att uppnå en utveckling genom arbetet. Arbetsuppgifterna skiftar, alltifrån att trä spikar genom gummihylsor till att självständigt montera ett klockspel.

Vi riktar oss främst mot unga vuxna och vuxna i personkrets LSS 1:1
Vi tar emot relativt svårt handikappade personer, tackvare vår mångfald och flexibilitet.
Vår tyngdpunkt i vården ligger på autism och förståndshandikapp, denna grupp har hittills utgjort merparten av våra deltagare. Vi har grundkunskaper i teckenkommunikation.

Det pågår också aktiviteter utanför verkstadens väggar på Auris, dels har vi vår trädgård och utemiljö som behöver pysslas om. Det planteras, klipps gräs buskar skall ansas skräpplockning etc.
Så har vi vår årliga resvecka då gruppen ger sig iväg till någon hyrd stuga eller liknande. Resan har ofta haft ett tema; vikingar, havet eller något sådant. Då har det fotograferats flitigt och vi andra som jobbat på här har efteråt kunnat glädja oss åt gruppens strapatser och äventyr som livligt återgivits vid hemkomsten. Dessutom har gruppen varit engagerad i kulturaktiviteter utanför Auris som 2004 då ett teaterarbete genomfördes tillsammans med folk från olika dagverksamheter på Borgs gård utanför Järna som resulterade i en bejublad föreställning. Finansiering av både resor och teaterprojekt har Auris AB stått för.
Kostnadsmässigt har vi valt att lägga oss på samma nivå som kommunen, relaterat till de olika nivåerna.

Vi är öppna för att ta emot praktikanter.
Alla som tycker om att arbeta med sina händer i ett sammanhang vars och ens insats räknas.
Alla som vill jobba med meningsfulla produkter till barn över hela världen.
Alla som vill jobba med trä, metall i hantverk med och utan teknikunderstöd.
Är välkomna att prova på hos oss.

Mvh för Auris AB Kjell Andersson