order-strings


Auris orderform for strings
– For other items goto auris orderform

STRINGS

LSS-100 – 7 Saiten, pentaton für LGP, LNP und LOP (einzeln: LSE-101 bis LSE-107)

   LSE-101 – e''
   LSE-102 – d''
   LSE-103 – b' / h'
   LSE-104 – a'
   LSE-105 – g'
   LSE-106 – e'
   LSE-107 – d'

LSS-200 – 12 Saiten, pentaton für LDP (einzeln: LSE-201 bis LSE-212)

   LSE-201 – e''
   LSE-202 – d''
   LSE-203 – b' (h')
   LSE-204 – a' (golden)
   LSE-205 – g'
   LSE-206 – e'
   LSE-207 – d'
   LSE-208 – b (h)
   LSE-209 – a (golden)
   LSE-210 – g
   LSE-211 – e
   LSE-212 – d

LSS-300 12 Saiten, diaton für LDD (einzeln: LSE-301 bis LSE-312)

   LSE-301 – e''
   LSE-302 – d''
   LSE-303 – c'' (golden)
   LSE-304 – b' (h')
   LSE-305 – a'
   LSE-306 – g' (black)
   LSE-307 – f'
   LSE-308 – e'
   LSE-309 – d'
   LSE-310 – c' (golden)
   LSE-311 – b (h)
   LSE-312 – a

LSS-400 35 Saiten, chromatic for LSK-035 (single: LSE-401 bis LSE-435)

   LSE-401 – 1:st  d´´´ string for LSK-035
     LSE-402 – 2:nd  c#´´´ string for LSK-035
   LSE-403 – 3:rd  c´´´ string for LSK-035
   LSE-404 – 4:th  b´´ string for LSK-035
     LSE-405 – 5:th  a#´´ string for LSK-035
   LSE-406 – 6:th  a´´ string for LSK-035
     LSE-407 – 7:th  g#´´ string for LSK-035
   LSE-408 – 8:th  g´´ string for LSK-035
     LSE-409 – 9:th  f#´´ string for LSK-035
   LSE-410 – 10:th  f´´ string for LSK-035
   LSE-411 – 11:th  e´´ string for LSK-035
     LSE-412 – 12:th  d#´´ string for LSK-035
   LSE-413 – 13:th  d´´´ string for LSK-035
     LSE-414 – 14:th  c#´´ string for LSK-035
   LSE-415 – 15:th  c´´ string for LSK-035
   LSE-416 – 16:th  string for LSK-035
     LSE-417 – 17:th  a#´ string for LSK-035
   LSE-418 – 18:th  string for LSK-035
     LSE-419 – 19:th  g#´ string for LSK-035
   LSE-420 – 20:th  string for LSK-035
     LSE-421 – 21:st  f#´ string for LSK-035
   LSE-422 – 22:nd  string for LSK-035
   LSE-423 – 23:rd  string for LSK-035
     LSE-424 – 24:th  d#´ string for LSK-035
   LSE-425 – 25:th  string for LSK-035
     LSE-426 – 26:th  c# string for LSK-035
   LSE-427 – 27:th  c string for LSK-035
   LSE-428 – 28:th  b string for LSK-035
     LSE-429 – 29:th  a# string for LSK-035
   LSE-430 – 30:th  a string for LSK-035
     LSE-431 – 31:st  g# string for LSK-035
   LSE-432 – 32:nd  g string for LSK-035
     LSE-433 – 33:rd  f# string for LSK-035
   LSE-434 – 34:th  f string for LSK-035
   LSE-435 – 35:th  e string for LSK-035

LSS-500 30 Saiten, chromatic for LSK-030 (single: LSE-501 bis LSE-530)

   1 – use string: LSE-406 – 6:th  a´´ string for LSK-035
     2 – use string: LSE-407 – 7:th  g#´´ string for LSK-035
   3 – use string: LSE-408 – 8:th  g´´ string for LSK-035
     4 – use string: LSE-409 – 9:th  f#´´ string for LSK-035
   5 – use string: LSE-410 – 10:th  f´´ string for LSK-035
   6 – use string: LSE-411 – 11:th  e´´ string for LSK-035
     7 – use string: LSE-412 – 12:th  d#´´ string for LSK-035
   8 – use string: LSE-413 – 13:th  d´´´ string for LSK-035
     9 – use string: LSE-414 – 14:th  c#´´ string for LSK-035
   10 – use string: LSE-415 – 15:th  c´´ string for LSK-035
   11 – use string: LSE-416 – 16:th  string for LSK-035
     12 – use string: LSE-417 – 17:th  a#´ string for LSK-035
   13 – use string: LSE-418 – 18:th  string for LSK-035
     14 – use string: LSE-419 – 19:th  g#´ string for LSK-035
   15 – use string: LSE-420 – 20:th  string for LSK-035
     16 – use string: LSE-421 – 21:st  f#´ string for LSK-035
   17 – use string: LSE-422 – 22:nd  string for LSK-035
   18 – use string: LSE-423 – 23:rd  string for LSK-035
     19 – use string: LSE-424 – 24:th  d#´ string for LSK-035
   20 – use string: LSE-425 – 25:th  string for LSK-035
     21 – use string: LSE-426 – 26:th  c# string for LSK-035
   22 – use string: LSE-427 – 27:th  c string for LSK-035
   23 – use string: LSE-428 – 28:th  b string for LSK-035
     24 – use string: LSE-429 – 29:th  a# string for LSK-035
   25 – use string: LSE-430 – 30:th  a string for LSK-035
     26 – use string: LSE-431 – 31:st  g# string for LSK-035
   27 – use string: LSE-432 – 32:nd  g string for LSK-035
     28 – use string: LSE-433 – 33:rd  f# string for LSK-035
   29 – use string: LSE-434 – 34:th  f string for LSK-035
   30 – use string: LSE-435 – 35:th  e string for LSK-035

LSS-700 – 7 Saiten, pentaton für LBP (einzeln: LSE-701 bis LSE-707)
   LSE-701 – e''
   LSE-702 – d''
   LSE-703 – b' / h'
   LSE-704 – a'
   LSE-705 – g'
   LSE-706 – e'
   LSE-707 – d'

LSS-800 23 Saiten, chromatisch für LTS-023 (einzeln: LSE-801 bis LSE-823)
   LSE-801 – f´´
   LSE-802 – e´´
     LSE-803 – d#´´
   LSE-804 – d´´´
     LSE-805 – c#´´
   LSE-806 – c´´
   LSE-807 –
     LSE-808 – a#´
   LSE-809 –
     LSE-810 – g#´
   LSE-811 –
     LSE-812 – f#´
   LSE-813 –
   LSE-814 –
     LSE-815 – d#´
   LSE-816 –
     LSE-817 – c#
   LSE-818 – c
   LSE-819 – b
     LSE-820 – a#
   LSE-821 – a
     LSE-822 – g# 
   LSE-823 – g

 

 

 

continue and fill in your details


Använd detta formulär för att beställa och ställa frågor / Use this form for orders and requstes
AURIS MUSICAL INSTRUMENTS

Made by

Auris AB
Auris Musikinstrument
Mölnbovägen 27 – 15332 Järna – Sweden

telefon +46-8-551 741 39
service(at)auris.se

Fyll i ert namn och e-post, telefon och/eller telefax

Ditt namn / Your Name *
Din e-post / Your e-mail *
Ditt land / Your Country *
Kundnummer (om du känner till det) / Customer No. (if you know)
Momsregistreingsnummer / Your VAT No.
Företag/Privatperson/Skola / Company/Private person/School
Telefon / Phone
Telefax
Leveransadress / Shipping Address Fakturaadress / Billing Address

Meddelande / Message

töm formuläret

Skicka det ifyllda formuläret till Auris som en order

Skicka det ifyllda formuläret till Auris som en fråga