DAGLIGVERKSAMHET PÅ AURIS (8 platser)

Handarbete

På Auris bygger vi musikinstrument av egen design som säljs över hela världen, hela 95% av det vi gör går till andra länder . Verksamheten är uppbyggd kring en fullskalig professionell tillverkning, en riktig verkstad. Personer med särskilda behov arbetar sida vid sida med och är en del av den ordinarie produktionspersonalen, Allt som görs är del av tillverkningsprocessen. Helheten är relativt lätt att överskåda och insatserna är fördelade igenom hela produktionsflödet så att alla ganska snart kan förstå vad vi håller på med. Från planka till färdig packad leverans finns det arbetsuppgifter för vår dagliga verksamhet.

Så här gör vi

Vi har skapat en rad specialanpassade arbetsstationer och maskiner med mycket skiftande krav på operatören. Detta gör att vi kan lägga arbetet på en nivå som tål där den individuella insatsen kan ökas eller minskas så att det kan bli tydligt för deltagaren hur det man gör påverkar helheten, att det man gör inte är likgiltigt, utan av stor betydelse. En av våra viktigaste uppgifter i DV är således att hitta de rätta individuella lösningarna så att alla deltagarna i största möjliga grad känner tillfredsställelsen av att göra ett viktigt arbete på ett bra sätt. Att både andra personer, produktionskedjan och produkterna är beroende av den egna insatsen. På så sätt utvecklas en genuin yrkesstolthet och självförtroende.

När man väl hittat de rätta instegsuppgifterna åt var och en gäller det sedan att steg för steg, i mån av möjlighet öka svårighetsgraden i uppgifterna för att uppnå en utveckling genom arbetet. Arbetsuppgifterna skiftar väldigt mycket, alltifrån relativt enkla saker som att trä spikar genom gummihylsor till att självständigt montera ett klockspel ett mycket avancerat och grannlaga arbete. Man kan stå vid en halvautomatisk maskin, ladda in ämnen och övervaka arbetsgången eller formslipa ett musikinstrument med komplicerade former. Vi har således en oerhörd bredd och variation; möjligheter att utvecklas och växa i. Vi har haft flera deltagare som gått vidare från DV till andra sysselsättningsformer och reguljärt artbete.

Vi riktar oss främst mot unga vuxna och vuxna i personkrets LSS 1:1 men kan även ta emot pesoner ur personkretsarna 1: 2 och 1: 3 med beviljad insats av dagligverksamhet. Inom arbetslivet får inte segregation av olika grupper förekomma i motsats till inom boendesektorn med LSS.
Vi tar emot personer med de mest skiftande bakgrund och förutsättningar, även med mycket svårplacerade såväl fysiska som psykiska funktionsvariationer.
Det avgörande för oss är att de som kommer till vår DV har lust att prova på att jobba i den här typen av produktion och att de är intresserade av musikinstrument. 

Vi har grundkunskaper i teckenkommunikation.

Varje dag tar alla på DV en halvtimmes promenad i vår gröna omgivning, detta stärker koncentrationsförmågan och välbefinnandet under resten av dagen.

Det pågår också aktiviteter utanför verkstadens väggar, i vår gård och utemiljö som behöver pysslas om. Det planteras, klipps gräs buskar skall ansas, skräpplockning etc.
En gång i månaden beger sig DV gruppen till Kulturhuset i Järna, där bjuds på god underhållning under en timma, goda artister som Circus Cirkör, Roland Pöntinen, Zetterqvist kvartetten m.fl brukar överraska. 

Kostnadsmässigt har vi valt att lägga oss på samma nivå som kommunen, relaterat till de olika nivåerna.

Vi är öppna för att ta emot praktikanter.
Du som tycker om att arbeta med sina händer i ett sammanhang vars och ens insats räknas.
Du som vill jobba med meningsfulla produkter till barn över hela världen.
Du som vill jobba med trä, metall i hantverk med och utan teknikstöd.
Är välkommen att prova på hos oss.

Mvh för Auris AB

Kjell Andersson