DAGLIG VERKSAMHET PÅ AURIS

DAGLIG VERKSAMHET PÅ AURIS    LSS 9 § 10p. (8 platser)

Handarbete

 

På Auris bygger vi musikinstrument av egen design som säljs över hela världen, hela 95% av det vi gör går till andra länder. Verksamheten är uppbyggd kring en fullskalig professionell tillverkning, en riktig verkstad. Personer med särskilda behov arbetar sida vid sida med och är en del av den ordinarie produktionspersonalen. Allt som görs här är del av tillverkningsprocessen. Verksamheten är lätt att överskåda och DV-insatserna är fördelade igenom hela produktionsflödet, från planka till färdig packad leverans finns det arbetsuppgifter för deltagarna.

Så här gör vi:

Arbetsuppgifterna skiftar väldigt mycket, alltifrån relativt enkla saker som att trä spikar genom gummihylsor till att självständigt montera ett klockspel ett mycket avancerat och grannlaga arbete. Man kan stå vid en halvautomatisk maskin, ladda in ämnen och övervaka arbetsgången eller formslipa ett musikinstrument med komplicerade former för hand. 

Vi har en rad specialanpassade arbetsstationer och maskiner med mycket skiftande krav på operatören. Detta gör att vi lätt hittar den nivå som passar varje individuellt behov och förmåga. När man väl hittat de rätta instegsuppgifterna åt var och en gäller det att, i mån av möjlighet öka svårighetsgraden i uppgifterna för att uppnå en utveckling genom arbetet. Vi kan alltid enkelt höja eller sänka ribban i förhållande till personligt önskemål, utveckling och mående. Arbetstempot är helt upp till var och en, ingen känsla av stress får uppkomma.

En av våra viktigaste uppgifter i DV är således att deltagarna i största möjliga mån känner tillfredsställelsen av att göra ett viktigt arbete som de klarar av på ett bra sätt. Att både övriga medarbetare, produktionskedjan och produkterna är beroende av den egna insatsen. På så sätt utvecklas en genuin yrkesstolthet och självförtroende.

För närvarande utvecklar vi också en liten grupp som vill arbeta med media; foto, video, ljudinspeningar och digitala media i första hand för att presentera våra produkter. Detta är forfarande i sin linda men kommer att vara ytterligare en del av Auris DV.

Vi har således stor bredd och variation; möjligheter att utvecklas och växa i. Vi har haft flera deltagare som gått vidare från DV till andra sysselsättningsformer och reguljärt artbete.

Vi riktar oss främst mot unga vuxna och vuxna i personkrets LSS 1§ 1 men kan även ta emot personer ur personkrets 1§ 2  med beviljad insats av dagligverksamhet LSS 9 §10.

Vi tar emot personer med de mest skiftande bakgrund och förutsättningar, även med mycket svårplacerade såväl fysiska som psykiska funktionsvariationer. Vi klarar rullstolar. Vi har grundkunskaper i teckenkommunikation.
Det avgörande för oss är att de som kommer till vår DV har lust att prova på att jobba i den här typen av produktion och att de är intresserade av musikinstrument.  Personalen har lång, varierad erfarenhet och utbildning av olika slag inom vården – ett stort kunskapsspann. Tillsammans skapar de en trygg miljö för DV-gruppen.

Varje dag tar alla på DV en halvtimmes promenad i vår gröna omgivning, detta stärker koncentrationsförmågan och välbefinnandet under resten av dagen. Här är högt i tak på alla sätt och vis. Vi är en tämligen brokig samling människor och har det oftast kul på jobbet.

Det pågår också aktiviteter utanför verkstadens väggar, på gårdsplanen och och runtom finns utemiljö som behöver pysslas om. Det planteras, klipps gräs buskar skall ansas, skräpplockning etc.
En gång i månaden beger sig DV gruppen till Kulturhuset i Järna, där bjuds på god underhållning under en timma, goda artister som Circus Cirkör, Roland Pöntinen, Zetterqvistkvartetten m.fl brukar överraska. 

Kostnadsmässigt har vi valt att lägga oss på samma nivå som kommunen, relaterat till de olika nivåerna.

Vi är öppna för att ta emot praktikanter.
Du som tycker om att arbeta med händerna i ett sammanhang vars och ens insats räknas.
Du som vill jobba med meningsfulla produkter till barn över hela världen.
Du som vill jobba med trä, metall i hantverk med och utan teknikstöd.
Är välkommen att prova på hos oss.

Mvh för Auris AB

Kjell Andersson